Met zijn allen tegen de klimaatcrisis

De grote bedrijven hebben het meeste effect op het klimaat. Zij moeten dus ook het meeste doen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk mensen werken in een duurzame bedrijfsomgeving. Dit moet dus vooral verandert worden door de bazen van bedrijven, maar ook individuele werknemers bij een bedrijf kunnen duurzamer gaan leven en daar actie voor ondernemen. Dit duurzame leven moet thuis gebeuren, maar ook op werk. Kleine dingen die je hiervoor kunt doen zijn het scheiden van afval, zo min mogelijk gebruik maken van plastics, zoals flesjes en tasjes, en lokaal en biologisch voorbereid eten kopen.

De tastbare omgeving op werk

Een belangrijk onderdeel voor het werken in een duurzame bedrijfsomgeving is dat de gebouwen duurzaam of ‘groen’ zijn. Groene gebouwen voldoen aan een aantal eisen. Zo maken zij ten eerste gebruik van duurzame energie, dus geen fossiele brandstoffen. Ook moeten de gebouwen gebouwd zijn van duurzame materialen. De gebouwen moeten goed geïsoleerd zijn met slimme verwarming- en koelingsystemen, zodat er geen energie verloren gaat. De ruimte de het gebouw in beslag neemt moet ook optimaal worden gebruikt. Dit houdt in dat alle ruimte goed gebruikt moet worden, wat vaak nog niet zo is. Daken van veel gebouwen worden bijvoorbeeld vaak niet efficiënt gebruikt, terwijl daken de perfecte locaties zijn voor dingen zoals zonnepanelen, parken of moestuinen.

Zelf in actie komen

Zelf duurzamer gaan leven kan dus zeker wel, maar je moet er wel wat voor doen. Vooral voor het werken in een duurzame bedrijfsomgeving is meestal meer moeite nodig. Binnen bedrijven is het namelijk vaak zo dat werknemers best zelf duurzamer gaan leven, maar de bedrijven doen dit dan nog niet. Als werknemer kun je hier verandering in brengen door het er over te hebben met collega’s en bazen, petities te starten en tekenen en met ideeën komen die jouw bedrijf zou kunnen implementeren. Veel bedrijven hebben tegenwoordig ook een persoon die verantwoordelijk is voor duurzaamheid, waar je naartoe kunt met dit soort zaken.

Comments zijn uitgeschakeld.